We ontwikkelen een voedselbos op de grond van onze familie. Doe met ons mee!

Hoe het ooit allemaal begon.

In het jaar 1818 vestigde de eerste generatie boer Venner aan de rand van een pittoresk beekje ergens in het buitengebied van Midden-Limburg. Het was er goed vertoeven voor de Venners. Sindsdien werden diverse dieren gehouden, werd het land bewerkt door hard te werken en werd van het leven genoten. Hier was het thuiskomen. Hier was het Leuker.

Verandering is de enige constante.

Vele generaties zetten het familiebedrijf voort en vele transformaties vonden plaats. Telkens weer door aanpassen aan de eisen van de tijd en wat het land en de omgeving van hen vroeg. Een trend binnen de landbouw was specialisatie en hierdoor werd diversiteit ingeruild voor een melkveehouderij met enkel koeien. Een trend die daarop volgde was schaalvergroting, maar daar wilde boer Peter Venner niet in mee. De 50 overgebleven zwart-witte melkkoeien werden trouw nog meerdere malen per dag gemolken, maar verdere uitbreiding werd niet doorgezet.

Tijd voor de toekomst.

In de laatste jaren is er wel geïnvesteerd in zonnepanelen, want de aandacht voor duurzaamheid nam toe. Wat er met het boerenbedrijf zou gebeuren was echter nog een raadsel. Boer Venner’s pensioen kwam in zicht en thuis aan de keukentafel werd gesproken over de toekomst van het bedrijf.

Dat het tijd is voor een nieuwe generatie staat vast, maar die koeien? Die tijd is voorbij, zeiden zijn kinderen. De tijd van transformatie is opnieuw aangebroken, maar dit keer wel radicaal anders. Het voedselbos kwam in zicht, met aandacht voor biodiversiteit en gezond voedsel. Toekomstbestendig. Goed voor nu en de volgende generaties.

Team

Mark

Voedselboswachter
Ik geloof in het belang van een vruchtbare bodem, hoge biodiversiteit en verrijking van het landschap. Ik zie hierin een kans voor een andere aanpak.

Paul

Bewegingsecoloog en wetenschapper
De relatie tussen mens en onze omgeving staat voor mij centraal. Ik geloof dat we in optimale gezondheid en welzijn verkeren als we onderdeel zijn van de natuur.

Sarai

Voedselveranderaar en wetenschapper
Ik streef naar een wereld waarin onze lichamelijke gezondheid net zo belangrijk is als de gezondheid van ons voedsel en de aarde.

Peter

Melkveehouder
Ik ben blij dat het familiebedrijf wordt voortgezet door de volgende generatie. En trots dat ze dit vorm geven op een duurzame manier waar zij zich gelukkig bij voelen.

Wat

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is een vitaal ecosysteem dat door mensen is ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met het doel voedsel te produceren. Onderscheidende kenmerken van een voedselbos zijn: een vegetatielaag met hoge kruinbomen, mini- maal drie andere vegetatielagen, een rijk bosbodemleven en een robuuste omvang. Een voedselbos herbergt een rijk geschakeerde, snel toenemende biodiversiteit

- Stichting Voedselbosbouw Nederland

Waarom

Er is verandering op komst.

Het huidige model van onze economie en landbouw werkt niet meer. De balans tussen economie (de waardering van de natuur) en ecologie (het functioneren van de natuur) is sinds de industriële revolutie uit zijn verband getrokken. Onder invloed van ‘goedkope’ fossiele energie werd er op los gegroeid. Het heeft ons als mens veel welvaart en ontwikkeling gebracht, maar de werkelijke kosten worden niet doorberekend en leiden nu tot grote problemen zoals klimaatverandering door verlies aan biodiversiteit, uitstoot van broeikasgassen (CO2 en methaan) en overschot aan stikstof. Dat ons huidige model niet meer werkt zien we dan ook zeker terug in de landbouw. Zowel de grond, de dieren als de boeren worden ondergewaardeerd, eenzijdig belast en raken uitgeput. Er wordt tegen de natuur ingewerkt om tussen haakjes efficiënt te kunnen werken. Maar hoe minder natuurlijke vegetatie op de grond, hoe meer arbeid de mens moet verrichten om het land te onderhouden.

Waarom een voedselbos?

Een voedselbos heeft het doel om de natuur onderhoud en productie te laten doen, zodat de mens zo min mogelijk arbeid hoeft te verrichten. Het enige werk dat dan nog overblijft is het oogsten. Op deze manier kunnen we als mens met de natuur meewerken, in plaats van er tegen in te gaan. Een waar lui Leukerland. Om van een kaal stuk grond een bos te maken kost echter tijd. Het duurt namelijk ongeveer 7 jaar voordat het voedselbos voldoende begroeid en productief is. Dat lijkt heel lang en maakt het dan ook een lastige, gewaagde en onzekere stap buiten de comfort zone. En toch is het cruciaal dat deze stap gezet wordt voor nu en toekomstige generaties. Wij kunnen een verschil maken, zodat de natuur ons terug betaalt met een overvloed aan voedsel. Dat is niet alleen beter voor iedereen, maar ook nog eens Leuker.

Steun onze missie.

Juist om deze cruciale transformatie te maken zijn we met ondersteuning van de Klimaat Grootouders een Crowdfunding gestart. Hier kun je een stukje aanplanting van het voedselbos sponsoren in ruil voor een leven lang gratis toegang tot het Leuker Bosfeest dat jaarlijks plaats zal vinden.

Waar

Gelegen in midden-Limburg, in het Leudal,
waar de Leubeek overgaat in de Leukerbeek,
gelegen aan de Leukerweg,
daar is het natuurlijk Leuker!

Partners in realisatie

Media

Contact

Stuur ons een berichtje

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en wordt op de hoogte gehouden van de laatste updates!